top of page

Käyttöehdot

SAFETY REFLECTOR FINLAND OY:n (Myyjä) YLEISET TOIMITUSEHDOT

Elleivät osapuolet ole erikseen ja kirjallisesti toisin sopineet, seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin muihin ehtoihin nähden.

 

 1. Hyväksyminen Tämä toimitus sisältää tavarat, jotka on kuvattu Lähetysilmoituksessa. Ostaja on velvollinen tarkistamaan lähetysluettelossa olevan tavaran toimituksen ja toimitusosoitteen – minkä jälkeen Ostajan tulee ilmoittaa hyväksyvänsä Myyjälle sähköpostitse.

 2. Hinnat ja maksuehdotMaksettavat hinnat ovat Myyjän uusimmissa hinnastoissa ilman ALV:a, räätälöityjä takseja tai vastaavia kuluja. Hinnat ilmoitetaan euroissa Ex Works Vantaa, Suomi (Incoterms 2010). Maksuehto on CAD. Maksuun vaikuttaa, kun tavara on valmis kuljetettavaksi. Lasku lähetetään Ostajalle sähköpostitse vähintään samaan aikaan kun tavarat ovat valmiita toimitettavaksi. Mikäli ostaja ei ole maksanut laskua sovitussa ajassa, ostaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa, joka on kuusitoista (16) prosenttia (vuosittainen) kunkin myöhässä maksetun laskun summalle maksun erääntymispäivästä alkaen. Myyjä. Mikäli maksu viivästyy, myyjä voi kirjallisen ilmoituksen jälkeen keskeyttää kaikki toimitukset, kunnes hän vastaanottaa maksun.

 3. ToimitusaikaTavarat irtotavarana varastosta/Vantaalta ovat valmiita kuljetettavaksi n. 2 päivän sisällä. Tilauksesta tehtyjen irtotavaroiden toimitusaika riippuu tuotantolinjasta, mutta on yleensä 2-3 viikkoa. Toimitusaika vahvistetaan tilauksen jälkeen. Vähittäismyyntivalmiiden heijastimien toimitusaika riippuu tarvittavasta tilavuudesta. Volyymikauppiaita kehotetaan tekemään tilauksensa 3 kuukautta ennen vaadittua toimituspäivää.

 4. Tilausvahvistuslähetetään n. kaksi (2) työpäivää.

 5. Toimitusasiakirjat ja pakettiToimitusasiakirjat eli lähetystodistus, pakkauskuitit ja lasku laaditaan Ostajan ohjeiden mukaisesti. Yksittäin pakatut tavarat on merkittävä standardin EN13356 mukaisesti. Irtotavarana toimitettuja tavaroita Ostaja ei saa jakaa EU:ssa millään muulla tavalla kuin myyjän ohjeiden mukaisesti; pakattu yksittäispakkauksiin, jotka on merkitty EN13356 vaatimusten mukaisesti.

 6. Toimitusehdottulkitaan Incoterms 2010:n mukaisesti.

 7. LuottamuksellisuusOsapuolet sopivat, etteivät ne käytä tai paljasta kenellekään toisilta saatuja luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia teknisiä tai kaupallisia tietoja.  

 8. IlmoitusvelvollisuusMyyjä ilmoittaa ostajalle mahdollisista tapahtuneista tai odotettavissa olevista häiriöistä, jotka voivat vaarantaa sopimuksen mukaisen toimituksen.

 9. Tavaran tarkastus, laatu jne.Ostajan tulee tutkia tavarat ja esittää mahdolliset reklamaatiot viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Jos heijastin, painatus tai yksittäinen pakkaus on viallinen, tavarat vaihdetaan myyjän kustannuksella. Huomionarvoista: pienet naarmut heijastimissa ovat tämän tuotteen luonne, ne eivät vaikuta heijastimen suorituskykyyn, niitä ei voida välttää, eikä niitä hyväksytä oletuksena. Tavaran tulee täyttää kaupallisen tai hyvän teknisen käytännön vaatimuksissa esitetyt vaatimukset ja eritelmät. Myyjä huolehtii Ostajan pyynnöstä, että Tavaralle toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus alkuperätodistuksella.

 10. Tavaroiden merkintäLähetysten tulee sisältää seuraavat tiedot: tilausnumero, kuinka monta laatikkoa tilausta kohden on, tilauksen kokonaispaino, lähettäjä, mahdollinen annettu toimittajakoodi, yhteyshenkilö, matkapuhelinnumero.

 11. TeollisoikeudetOstaja hyväksyy, että Myyjällä on Tavaroihin liittyviä tavaramerkkejä, kauppanimiä, verkkotunnuksia, suunnittelua, tietoa tai muita immateriaalioikeuksia. Ostaja saa ja käyttää Myyjän tavaramerkkejä, tuotenimiä ja Tuotenimiä tai muita symboleja Tavaroiden pakkaamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä. Tämä oikeus koskee kuitenkin vain Tavaroiden tunnistamista ja mainontaa. Myyjä voi antaa lisäohjeita Myyjän immateriaalioikeuksien ja symbolien käytöstä. Ostaja sitoutuu olemaan rekisteröimättä tai rekisteröimättä mitään Myyjän tavaramerkkejä, yritysten nimiä, kauppanimiä, Internet-verkkotunnuksia tai muita symboleja (tai hämmentävästi vastaavia). Myyjä voi toimittaa Ostajalle Tavaraa koskevaa materiaalia, kuten markkinointi-, mainos- ja näyttelymateriaalia, teknisiä eritelmiä, näytteitä ja muuta materiaalia. Tällaisen materiaalin nimi säilyy Myyjällä. Kaikki tällaisen materiaalin immateriaalioikeudet ovat ja pysyvät Myyjällä.

 12. Muutokset ja/tai lisäyksetOstotilaukseen tulee voimaan vasta, kun ostaja on ilmoittanut siitä.

 13. Ei luopumistaJommankumman osapuolen luopumista toisen sopimuspuolen minkään ehdon tai ehdon rikkomisesta ei pidetä luopumisena mistään muusta saman tai minkä tahansa muun määräyksen rikkomisesta, eikä kummankaan osapuolen viivytystä tai laiminlyöntiä käyttää tai käyttää hyväksi. itselleen kaikista oikeuksistaan, jotka sillä on tai voi olla, luopumisena tällaisesta rikkomuksesta.

 14. Ylivoimainen esteMyyjä tai ostaja eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että tämän Toimituksen ehtojen tai määräysten täyttäminen viivästyy tai estyy jostain syystä, joka ei ole sen osapuolen hallinnassa, jonka suoritusta häiritään ja joka kohtuullisella huolellisuudella kyseinen osapuoli ei pysty estämään.

 15. Panttioikeudet, vaateet ja rasitteetMyyjä takaa, että kaikki tämän Toimituksen mukaisesti toimitetut tavarat ovat vapaita kaikista panttioikeudesta, vaatimuksista ja rasitteista.

 16. Tilauksen irtisanominenOstaja voi irtisanoa tämän Toimituksen ja vapautua kaikista Myyjälle maksettavista vastikkeista, jos Myyjä ei täytä tässä esitettyjä ehtoja määrättynä aikana ja määrätyllä tavalla.

 17.  Eettiset standarditMyyjä varmistaa, että kaikki sen liiketoiminnan osa-alueet suoritetaan korkeimpien eettisten liiketoimintastandardien mukaisesti. Ostaja varaa oikeuden peruuttaa tilauksensa välittömästi, mikäli Myyjä tai myyjän kanssa sopimussuhteessa oleva kolmas osapuoli rikkoo näitä eettisiä normeja. Esimerkkejä rikkomuksista ovat: lapsityövoima, ihmisoikeusloukkaukset sekä ympäristönäkökohtien vakava laiminlyönti minkä tahansa tuotantoprosessin aikana.

 18. Osapuolet tunnustavat tätenTämä Toimitus ja kaikki sen liitteet, jotka on sisällytetty tähän viittauksella, sisältävät koko osapuolten välisen sopimuksen.

 19. Riidat ja sovellettava lakiTästä Toimituksesta johtuvaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Jos tämä epäonnistuu, riita viedään yhden välimiehen välimiesmenettelyyn ja ratkaistaan lopullisesti Helsingin kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely suoritetaan englanniksi Helsingissä.

EU Declartion of Conformity

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity.jpg
EU_Declaration_of_Conformity-valola.jpg
bottom of page