top of page

Safety Reflector of Finlandin tietosuojakäytäntö

Omistaja:

Safety Reflector Finland Oy
Bölenraitti 12, 01720 Vantaa, Suomi
2765501-5
+358 (0)40 778 6578
info (at) safetyreflector.fi

 

Yhteyshenkilö:

Jutta Vainio
Bölenraitti 12, 01720 Vantaa, Suomi
+358 (0)40 778 6578

info (at) safetyreflector.fi

Rekisterin nimi:

Safety Reflactor Finland Oy verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseksi verkkokauppamme asiakkaiden kanssa, kuten yhteydenpitoon asiakkaidemme kanssa sekä tuotteidemme (suora)markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Rekisterin sisältö:

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, asiakasnumero, yhteystiedot, sukupuoli, verkko-osoite, kieli, tiedot markkinointia koskevista suostumuksista ja kielloista, tiedot asiakkaan ostoista ja toimituksista, alennuksista sekä käyttäjätunnus ja salasanat .

 

Säännölliset tietolähteet:

Asiakkaalta: tilaukset verkkokaupassa, palautus- tai muut lomakkeet, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla.

 

Säännölliset tietojen luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännöllisesti, mutta niitä voidaan luovuttaa verkkokaupan (teknisen) hallinnan yhteydessä (esim. palvelimen tai verkkokauppaalustan hallinta) tuotteiden toimittamiseksi verkkokauppaan tai maksamattomien laskujen perimiseen tai viranomaisille tarvittaessa ja lain sallimassa laajuudessa.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilyttäminen ja tuhoaminen

Tiedoston tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan. Tilauksia, laskutusta ja maksua koskevat tiedot kuitenkin säilytetään samalla tavalla kuin muukin kirjanpidon aineisto. Tarpeettomat tiedot tuhotaan turvallisesti.

 

Keksit

Voimme käyttää evästeitä, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle käyttäjäliikenteen seurantaan ja palvelumme parantamiseen. Evästeiden kesto on rajoitettu, eivätkä ne vahingoita käyttäjän tietokonetta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on luottamuksellinen ja riittävästi suojattu ulkopuolisten tahojen käytöltä (palomuurit ja muut tekniset toimenpiteet). Rekisteriin pääsevät vain henkilöt, joiden tehtävät edellyttävät tiedostossa olevien henkilötietojen käsittelyä ja joita koskevat riittävät salassapitovelvollisuudet. Tiedoston käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tiedostot tallennetaan vain sähköisesti ja satunnaiset paperikopiot tuhotaan viipymättä. 

 

Oikeus tarkistaa

Jokaisella on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkastaa häntä koskevat tiedostoon tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna asiakirjana (tai asianmukainen vahvistus asiakirjassa) tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyyntö tulee lähettää yllä mainitulle yhteyshenkilöllemme. Yhteyshenkilö vastaa mahdollisiin tarkastusoikeutta koskeviin lisäkysymyksiin.

 

Henkilötietojen päivittäminen

Asiakkaat voivat päivittää nimensä ja yhteystietonsa verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöömme henkilötietojensa päivittämistä varten.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin. Tällainen pyyntö tulee lähettää sähköpostitse yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

bottom of page